lcp
Ce-site heeft een beperkte ondersteuning voor uw navigatie. We raden iedereen aan om Edge, Chrome, Safari of Firefox te gebruiken.
Alle bijoux worden verkocht met een certificat d'authenticité.

Algemene voorwaarden

ART1 - IDENTIFICATIE DU VERKOPER

De site Web-commercial van Nayestones is een elektronische commerciële pagina die toegankelijk is via internet voor al uw gebruikers.

Elle est créée par Nayestones sous la coopérative Productions et Associées ASBL, ayant son siège social au 70 Rue Emile Féron, 1060 Bruxelles, avec le numéro de TVA intracommunautaire BE-0896 755 397.

De site marchand Nayestones verkoopt originele creaties (ci-après dénommées les "Produits") aux internautes qui accèdent au site (ci-après dénommés les "Utilisateurs"). De rechten en verplichtingen van de gebruikers die de aanvraag indienen, moeten worden betaald door de makelaar.

ART2 - OBJET

De algemene voorwaarden van de onderneming voor het bepalen van het recht en de verplichtingen van de partijen van de onderneming van de aangeboden producten op de site.

ART3 - EIGENSCHAPPEN ESSENTIELLES DES PRODUITS STELT VOOR

De essentiele kenmerken van het product zijn niet beschreven in de corresponderende pagina's van de elektronische catalogus van de site. De foto's van de presentatie van de producten die op de site worden voorgesteld, zijn niet contractueel en de site weigert om responsabiliteit te tonen. Het aanbod van de huidige voorwaarden is algemeen van toepassing op de rechten van de producten die in de wereld van toepassing zijn.

ART4 - GEDETAILLEERDE INDICATIE DU PRIX DES MARCHANDISES

Les prix des Produits zijn niet indiqués en Euro. Volg de betalingen in euro's die worden geaccepteerd.

De betalingen zijn onmiddellijk opeisbaar op bestelling. Verschillende betalingswijzen worden geaccepteerd:

  • Betaling per Visa, MasterCard/Eurocard of American Express via PayPal. In dat geval kunt u uw opdracht geven om de overeenkomst van PayPal te accepteren in de procedure die is beschreven in artikel 8.
  • Virement bancaire manuel sur notre compte:

 

PIERRES NIET

IBAN: BE11 7340 2362 3448

BIC: KREDBEBB

Pater Isidore Taymansstraat 37

3090 Overijse

België

In dat geval kan het product niet worden gecontroleerd op de betaling van l'Acheteur. Bijgevolg, il est recommandé de demander à la Banque de transférer le montant dès que may. Als u het bevel versnelt, kan de makelaar een betalingsverzoek sturen naar info@nayestones.com

De site Web etabliseert een factuur. L'Acheteur doit indiquer un facturation adres.

Nayestones kunnen de wijzigingsgrond op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving behouden. De geproduceerde producten worden op het moment van registratie van het commando gecontroleerd op basis van tarieven.

ART5 - Betalingsmodaliteiten van de TVA

Vermeld in tegenspraak, de prijs op de site is inclusief 21% Belgische TVA. Toutes les commandes qui seront expediées en dehors de l'UE seront sans TVA de 21%

ART6 - POLITIEK D'EXPÉDITIE

De expedities worden uitgevoerd in de hele wereld. De livraison in Belgique, en Europe et dans le reste du monde is gratuite pour toute commande supérieure à 100 €

Les Produits zijn niet expediés du lundi au vendredi to the post of par transporteur indépendant, selon la nature du produit commandé et à l'initiatief exclusive du vendeur, à l'adresse figurant sur le bon de commande de l'Acheteur. Dit adres kan verschillen van het adres van de persoon die betaald wordt.

Nayestones weigeren om verantwoordelijkheid te nemen in het geval dat de livraison-overschrijding van de serviceposten of toutre mode d'expeditie zo groot is als de perte van de productcommando's of de grève. De risico's van het transport zijn afhankelijk van de kosten van de gebruiker die de vereiste eisen van de transporteur kunnen uitvoeren.

De frais de livraison wordt automatisch berekend op het moment dat de architect zijn eigendommen en apparaten op het laatste moment van de monteur beëindigt als commando.

Als u internationale bevelen aanprijst, moet u rekening houden met de commerciële voorwaarden van seront marquées comme rendu droits acquittés (DDP). Nayestones s'occupera des drechten en belastingen à l'importation, vdoor koerier DHL, bepaald par Het douanekantoor in het land van bestemming  Nayestones zijn niet verantwoordelijk voor de achterstallige oorzaken van de procedures van de bestemming in het land van bestemming.

ART7 - CONTRAT EN LIGNE

De gebruiker kan de verschillende producten die op de site worden voorgesteld, visualiseren. Gebruiker kan navigatie gebruiken op verschillende pagina's van de site zonder dat er een opdracht is.

Nayestones bevestigen de ontvangst van het commando dat u kunt verwachten van de volgende tapes.

stap 1 : Informatie de facturatie - Informatie d'expédition

L'Acheteur doit remplir toutes les informations demandées:

- Son prénom en son nom ;

- Zoon adresse e-mail ;

- adres de facturatie correct

- Een geldig telefoonnummer      

- Het adres van de factuur corrigeert of het verschil is tussen het adres van de facturatie

- Cliquez op « Continuer »

 Stap 2: Verzendkosten 

- Les frais de port sont offert pour toute commande supérieure à 100 €

Stap 3: Betalingsinformatie

L'Acheteur doit sélectionner son mode de paiement préféré.

De site beschuldigt de ontvangst van het bevel in de plus-brefs die het mogelijk maakt om een ​​e-mailbericht te schrijven van de geadresseerde van de e-mailontvanger met een bevestiging van het bevel.

Nayestones komen niet overeen met het commando van het deel van de aanvraag. Nayestones kunnen het recht van de weigeraar behouden voor de bevelen van een gebruiker zonder aucune verantwoordelijkheid voor de motieven die gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld als er een probleem is met een rechtzaak over de betaling van een precédente bevel.

Als de meester van zijn opdracht is, is de makelaar op de hoogte van de beschikbaarheid van het product. Notre site Web is een verkeerde regeling voor de verzekeraar die geen exacte hoeveelheden van de voorraad heeft. Houd rekening met de onregelmatigheden van de beschikbaarheid en de pénurie die u kunt overhouden. Als het commando niet uitgevoerd kan worden, informeert de site over de 72 heures. De makelaar kan om informatie vragen over de e-mail van de beschikbaarheid van het product dat niet beschikbaar is.

Stap 4: Afin de passer la commande, l'Acheteur doit :

- verifieer de benodigde informatie;

- verifieer de prijs en de frais de port

- kliek op "Passer la commande".

ART8 - BETALING EN LIGNE

Voor de betaling van de kredietkaart, de webfunctie van de site met het beveiligde betalingssysteem PayPal qui cryptera prijst de informatie van uw carte lors over de uitvoering van de betaling in ligne via de site Web.

Als de betaling van kracht is, wordt de beheerder opnieuw naar de beveiligde site van PayPal gestuurd om de transactie af te ronden. Ce mécanisme garandeert de vertrouwelijkheid van de betalingsinformatie (en omvat het aantal kredietkaarten).

U kunt de betaling accepteren en bevestigen en klikken op "Procéder à la verificatie en betaling van uw opdracht", PayPal bevestigt de betaling en de volledige betaling. De betalingen worden uitgevoerd door de Belgische ingezetenen seront definitief acquis au Site après le délai de 14 jours décrit à l'article 9.

De Site accepteert de kaarten Visa, MasterCard, Eurocard en American Express via Le Payment Stripe. Als u de uitvoering van de betaling uitvoert, kunt u het nummer van de kredietkaart en de vervaldatum inzien. De site is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik (frauduleuse of non) van de kredietkaart van de niveaus, par ex. Het onderscheppen van berichten.

De site is niet op de hoogte van het aantal bancaire kaarten van l'Acheteur; Het is een unieke overdracht van de financiële instelling in de vorm van een cryptée.

 

ART9 - PERIODE VAN BEZINNING

Chaque Acheteur peut informer le Site qu'il souhaite annuler son achat, dans un délai de 7 jours calendaires Als u een lening afsluit tijdens de dag van de livraison.Als u een beroep doet op het recht om terug te trekken, stuurt u een e-mail naar de e-mail die u wilt doen info@nayestonescom en vraag om de wijzigings- en retourformule. Ontvangst van retourformulier, Nayestones fournira à l'acheteur un code d'autorisation de retour en des instructies sur la manière de retourner le produit au vendeur.

Een deel van het moment waarop de makelaar de intentie heeft om terug te keren naar of partij van sa Commande, il verwijder de sept (7) jours kalenders voor retournering van de Produits au Vendeur (à ses frais). Het niet-respecteren van de ontzegging van het recht op ontzegging. Bijgevolg, il perd son droit au remboursement.

Veuillez noter que l'acheteur sera verantwoordelijk du ou des artikelen jusqu'à ce qu'ils nous parviennent.

De producten die verkocht worden in het kader van een speciaal commando (Maatwerk) Of op maat gemaakt er is geen remboursés meer unieke veranderingen of kredieten in het magazijn.

Als een makelaar een beroep doet op het recht, de modaliteiten van artikel 10 van de aanvraag.

ART10 - POLITIEK VAN TERUGBETALING EN RETOUR

De retourneringen van producten die in artikel 9 zijn beschreven, worden niet geaccepteerd en vergoed of gewijzigd door geen enkele specialist die bevestigt dat het product identiek is aan de celluis, zonder toezicht, wijzigingen of tussenkomsten.

Le Produit doit être retourné dans son emballage d'origine, complet (emballage, carton, notice, ...) correctement protégé et dans un parfait état permettant sa revente (non abîmé ni sali) à l'adresse promisenée ci-dessous, accompagné er is een kopie van de originele aankoopfactuur en het formulier van de retourzending met de autorisatiecode. De producten zijn incompleet, endommagés of salis ne seront jamais reprise et ne seront donc pas remboursés.

Als een makelaar het recht van artikel 9 uitoefent, kan de vrachtbrief voor het vervoer worden gebruikt.

We merken altijd op dat de rechten van de douane, de rechten en de belastingheffing door Nayestones voor de envois en dehors de la communauté européenne seront déduits de la valeur des bijoux retournés.

Het adres voor de retournés van de producten:

Nayestones – Pater Isidore Taymansstraat 37 -3090 Overijse -België.

De producten kunnen worden geretourneerd met risico's en risico's van de makelaar. Le Produit kan niet worden gebruikt door l'Acheteur.

Als de makelaar normaal gebruik maakt van het recht op terugtrekking, respecteert hij de modaliteiten van de artikels 9 en 10, de site rembourseert gedurende 30 dagen dat de prijs van het product in de frais de livraison een van de retournées marchandises is.

ART11 - LIVRAISON DES MARCHANDISES

De site is een hulpmiddel om de producten sneller te laten werken dan de jours die de validatie van de opdracht volgen. Les Produits kunnen worden geraadpleegd op het adres van de livraison indiquée par l'Acheteur au cours du processus de commande. Le livreur se rendra à cette adresse semaine et remettra le ou les colis au destinataire of toute autre personne présente à l'adresse. In het geval van afwezigheid, een avis de passage is gedeponeerd in de brievenbus van het aangewezen adres. Het appartient à l'Acheteur de contacter le livreur pour convenir d'une nouvelle date de livraison. Als de makelaar een nieuwe livraison organiseert in een eerste week van de première van de livraison, of er zijn geen nieuwe livraisons, de opdracht om automatisch terug te keren naar Nayestones, die contact opneemt met 'Acheteur afin d'organiser la livraison. Livraison de la commande. Als dat zo is, des frais supplémentaires pourront être facturés à l'Acheteur.

Les délais de livraison afhankelijk van de artikelcommando's en du pays dan het commando dat passée is. Sauf si les Parties en beslist autrement of pour les commandes sur mesure, de livraison ne devra pas over 15 jours. Nayestones zijn niet verantwoordelijk voor de vertragingen van de onbereikbare livraison.

In het geval dat u een product of een product verslechtert met betrekking tot het transport, de makelaar devra en informeert de transporteur naar de receptie van de marchandise.A la livraison des marchandises, de makelaar controleert de conformiteit van artikelen en indiquer par écrit, zo mogelijk op de bon de livraison, les éventuelles réserves L'Acheteur doit noter les anomalies constatées (colis ouvert, abîmé, article abîmé, manquant etc...) en contactez Nayestones per e-mail à info@nayestones.com binnen 15 dagen. Passé ce délai, les reclamaties ne sont plus mogelijk.

Als het artikel niet conform is aan uw opdracht of u niet tevreden bent, kunt u de retourner vragen om een ​​verandering of een terugbetaling in de voorwaarden.

ART12 - BIENS – RISICO'S

De eigendomsoverdracht van het product naar de makelaar is niet realistisch als de prijs van de prijs geïntegreerd is, waardoor de leveringsdatum van het product niet klopt.

Overdracht van de risico's van perte en de verslechtering tussen de livraison en de receptie van het product door l'Acheteur. De date figurant sur le bon de livraison fait foi de la date de livraison.

ART13 - GARANTIE

Chaque product livré doit être soigneusement inspecté avant le transport. L'Acheteur doit exécuter une inspection similaire à la réception. De aanmaningen van de geadresseerden zijn conform de bepalingen van artikel 11.

De beschrijving en de presentatie van de producten op de site zijn niet de meest nauwkeurige mogelijk. Het is onmogelijk om een ​​getrouwe weergave van de werkelijke kleur van de producten op de markt te krijgen.

Par ailleurs, de weergave van de kleuren hangt af van het informatiemateriaal van l'Acheteur. De site is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de kleuren. De documenten van de producten die niet beschikbaar zijn in de vorm van informatie, zijn niet contractueel. De site Web accepteert een klacht of eist de garantie en reden van ontevredenheid over de kleur en de beschrijvingen.

En aucun cas le Site ne pourra être tenu verantwoordelijk voor een vertraging dans de uitvoering van het commando of de niet-uitvoering van een commando als de vertraging of de niet-uitvoering est dû à een oorzaak techniek of toute autre raison indépendante de sa vrijwillige. . In dit geval kan de site verslaggever zijn van het transport en de transporttijd van lange tijd die noodzakelijk is of het bevel annuleert.

Aucune claim n'est acceptée et aucune garantie n'est valable au-delà du lai vermeldingen à l'article 11. Les garanties ci-dessus sont limitatives and remplacent toutes autres garanties expresss out tacites.

ART14 - REPARATIES EN ENTRETIEN

Als een product endommagé après la fin de la période de garantie, u pouvez nous le retourner. Les frais de port is gratis. Als u een product retourneert, kunt u een informant per e-mail (info@nayestones.com) laten weten dat u uw reparatiekosten kunt berekenen.

N'oubliez pas que Nayestones gebruik des métaux précieux, des placages et des pierres de haute qualité. Het materiaal is afhankelijk van de tradities van joaillerie en strikte regels. Ik raad u aan om contact op te nemen met de water- of savon-waterbron. Het zilver of het massief of de plaquette doen het nettoyé aan de hulp van een chiffon doux en speciaal.

ART15 - INFORMATIE PERSONEEL

De site is conform de Belgische wet op 8 december 1992 met betrekking tot de nominatieve informatie voor het eigendom en het verzamelen van de données in België via de site en is geregistreerd in de fiches van de site.

Cette loi stipule que tout Utilisateur a le droit de consulter, supprimer, modifier or corriger ses informations. Utilisateur peut consultant, supprimer of corriger ses informations par le bias d'un e-mail (info@nayestones.com) of écrivant au Site à l'adresse indiquée ci-dessus.

De meest gevraagde informatie is het proces van het commando dat uniek is voor gebruik door de service van de makelaar.

Het commando en het toegangsbewijs van de makelaar seront archieven hangen af ​​van de beschikbaarheid van de producten mais ne seront pas toegankelijke toegang tot de niveaus. leur uitvoering

 ART16 - EIGEN INTELLECTUELLE

Le Site is een deel van de beschermde rechten van de toepasselijke intellectuele eigendommen. Het is de exclusieve eigendom van Nayestones. Het gebruik van de site is gereserveerd voor een gebruiksbeperkingspersoneel.

De reproductie of openbaarmaking van teksten, afbeeldingen of andere elementen van de website is strikt interdite zonder de autorisatie vooraf beschikbaar, expliciet en schrift van Nayestones. U kunt uw eigendomsrechten op de website van de website laten weten dat u een expliciete goedkeuring kunt krijgen.

ART17 - AANVAARDING VAN VOORWAARDEN ALGEMEEN

De algemene voorwaarden van de aanbieding zijn van toepassing op aanbiedingen, koopovereenkomsten, koopovereenkomsten en andere transacties tussen partijen.

Le fait de passer commande implique l'adhésion onrrévocable aux conditions générales de vente.

Dit zijn algemene voorwaarden in de toekomst. Utilisateur accepteert stilzwijgende wijziging en continuering van gebruiker en bezoeker van de site Nayestones. Il doit consulter régulièrement les nouvelles generals de vente.

De gebruiker heeft de intentie om een ​​bod uit te brengen op de site die het recht heeft om zijn juridische capaciteit te bezitten.

ART18 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN TRIBUNAUX BEVOEGDHEDEN

De algemene voorwaarden van de huidige situatie die wijzigingen bevatten die in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving. Les Parties (acheteur et vendeur) conviennent que tous les litiges nés des présentes generals de vente seront soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de Bruxelles.

 

.

Ideaal cadeau

De geschenken van vandaag worden de familiestukken van morgen. Ontdek hieronder het ideale geschenk dat uw feestelijke vieringen zal verrijken.Gepersonaliseerde cadeau

MAAK UW AFSPRAKEN

Onze afspraken, persoonlijk in onze showroom of virtueel, zijn afgestemd op uw behoeften en zijn ontworpen om uw ervaring te vereenvoudigen. Of u nu op zoek bent naar het perfecte cadeau, een aankomende mijlpaal viert of advies inwint over de stijl van sieraden, ons team staat voor u klaar.

wij leggen het allemaal uit

Mand

Uw opdracht is gekwalificeerd voor de gratis verkoopprijs Vous êtes ||montant|| lendenen van de livraison gratis.
Plus de beschikbare producten à l'achat